Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Majlis Penyerahan Sijil Anugerah Biasiswa Trafik Udara

Rabu, 17 Januari 2018  Seramai empat orang mahasiswa dan empat mahasiswi telah dianugerahkan biasiswa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menjalani latihan sebagai Pegawai Trafik Udara.

Taklimat Pengurusan Kewangan (Procurement) dan Integriti
Rabu, 10 Januari 2018 – Kementerian Perhubungan pada petang ini menganjurkan satu sesi taklimat mengenai Pengurusan Kewangan dan Integriti yang disampaikan oleh pihak Lembaga Tawaran Negara, Kementerian Kewangan dan Biro Mencegah Rasuah, Jabatan Perdana Menteri. 

Platform Terbesar e-Dagang Dilancar

Ahad, 07 Januari 2018 – Industri platform perdagangan dalam talian tempatan menunjukkan perkembangan positif yang mana ia bukan sahaja menyediakan platform bagi usahawan tempatan untuk menawarkan produk dan perkhidmatan mereka kepada para pelanggan tempatan tetapi juga kepada pelanggan serantau.

Kempen Pemberigaan Kepentingan Pemakaian Jaket Keselamatan Semasa Menaiki Perahu Tambang Kali Ketiga

Rabu, 03 Januari 2018 – Kementerian Perhubungan berserta Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam (PBMP) meneruskan lagi Kempen Pemberigaan Kepentingan Pemakaian Jaket Keselamatan Semasa Menaiki Perahu Tambang di Sungai Brunei, dimana ini adalah kali ketiga ia diadakan.

 
ATC Scholarship-Courtesy of RTB