Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPejabat Menteri Perhubungan

Pejabat Menteri Perhubungan

  1. Yang Berhormat Awang Abdul Mutalib Bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
  2. Dayang Hajah Siti Hairmi Haji Ibrahim, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
  3. Dayang Suhaila binti Matzan, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan
  4. Awang Ahmad Amsyar bin Ahji Ariffin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
  5. Dayang Rosnanie @ Sarra Sofiyya Zulfa binti Haji Sarudin, Kerani Sulit.