Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Penyelidikan dan Perkembangan

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT)

Peranan dan tanggungjawab:

 1. Menyelaras persediaan ke arah pengkorporatan dan penswastaan perkhidmatan di bawah Kementerian Perhubungan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
 2. Menyelaras persediaan Majlis Mesyuarat Negara
 3. Berperanan sebagai Bahagian Perhubungan Awam bagi Kementerian Perhubungan.
 4. Memastikan kepentingan Kementerian Perhubungan adalah terpelihara di bawah isu-isu cross-cutting seperti FDI, PMB, Liberalisation dan sebagainya melalui penyelarasan dengan bahagian/jabatan yang berkenaan serta pihak-pihak yang berkepentingan.
 5. Berperanan sebagai focal point dan menyelaras kepentingan/penyertaan Kementerian Perhubungan bagi sebarang input/maklumat yang diperlukan oleh pihak lain seperti MOFAT, JPM dan sebagainya.

Senarai Pegawai dan Kakitangan (Bahagian III Ke atas)

 1. Dayang Hajah Lailatul Zuraidah Binti Haji Mohamad Hussain, Pemangku Pengarah Penyelidikan dan Perkembangan (Kumpulan 3)
 2. Dayang Florence Chong, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
 3. Dayang Chua Lee Hoon, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1 (B3)
 4. Dayang Hajah Norhazliah binti Haji Mat Salleh, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I (B3)
 5. Muhammad Farhan bin Hj Mahidi, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II (B2)
 6. Dayang Hajah Suriati Binti Haji Ali @ Haji Yusof, Penolong Pegawai Kerja Tingkat 1 (C3-4EB5)
 7. Dayangku Dewi Najayati Binti Pengiran Haji Shahrir, Penolong Pegawai Perhubungan Awam Tingkat 1 (C3-4EB5 – LDP)
 8. Dayang Nora binti Haji Mohd Salleh, Penolong Pegawai Kerja Tingkat 1 (C3-4EB5)
 9. Awang Mahwadi bin Haji Mahmud, Penolong Pegawai Projek Tingkat I, (C3-4EB5)
 10. Dayangku Noorismawarni Binti Pg Hj Ismail, Penolong Pegawai Kerja Tingkat 1 (C3-4EB5)​