Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian ICT dan Komunikasi

Peranan dan tanggungjawab

 1. Mensejajarkan pelaksanaan projek-projek e-Government dan e-Services Kementerian Perhubungan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya dengan Pelan Strategik e-Kerajaan
 2. Memberi arah tuju (direction) dan penyediaan dasar kearah perkembangan sektor ICT dan perkhidmatan pos
 3. Memantau perkembangan industry infokomunikasi dan perkhidmatan infokomunikasi secara am dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada AITI dan agensi-agensi kerajaan yang lain.
 4. Mewakili dan menyelaras keanggotaan dan penglibatan di Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa seperti ASEAN, ITU, APT, APEC dan lain-lain di peringkat menteri dan senior official.
 5. Menyediakan kertas pendirian/ketetapan Negara Brunei Darussalam untuk mempertahankan kepentingan negara dalam mesyuarat antarabangsa dan dipermseyuaratan antarabangsa.
 6. Menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat dipermesyuaratan antarabangsa bersama agensi-agensi lain yang mempunyai kepentingan bersama.
 7. Bertanggungjawab dalam perundingan antarabangsa seperti MOU, hubungan dua hala dan berbilang hala (bilateral and multilateral) yang berhubungkait dengan Telekomunikasi dan ICT.
 8. Menyediakan perkara-perkara yang diperlukan oleh Menteri Perhubungan seperti yang dikehendaki oleh AITI Order 2001 dan Telecommunications Order 2001.

Senarai Pegawai dan Kakitangan (Bahagian III Keatas)

 1. Awang Zakaria Hj Mohd Ali, Pemangku Pengarah Teknologi Maklumat, Penyelidikan dan Perkembangan (Superscale C)/Pegawai Penyelidik dan Perkembangan (B3)
 2. Dayang Rosnanie Binti Haji Sarudin, Kerani Sulit (C.1-2 EB.3)
 3. Dayang Hajah Siti Hairmi Binti Haji Ibrahim, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1 (B3)
 4. Awang Haji Huzairi bin Haji Aji, Penganalisa Sistem Kanan (EGNC) (B3)
 5. Awang Aliuddin bin Haji Md Sum, Jurutera Sistem (EGNC) B2EB3
 6. Dayangku Hjh Noorleha Binti Pg Hj Ismail, Penganalisa Sistem (EGNC) (B2EB3)
 7. Dayang Hajah Nurul Bahriah Binti Haji Mohamad, Penganalisa Sistem (EGNC) (B2EB3)
 8. Dayang Durratul Aini Haji Hashim, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan (B2EB3)
 9. Dayangku Dianti Binti Pengiran Haji Ismail, Pegawai Kerja (B2EB3)
 10. Awang Shahminan bin Hj Tengah, Penyelia Sistem (EGNC) (C3-4EB5)
 11. Pg Ami'nuddin Bin Pg Hj Mohamed​, Penjadual (EGNC) C3-4EB5​​
 12. Awang Idris bin Daraman, Penjadual (EGNC) (C3-4EB5)
 13. Awang Mohd Hairol Adiman bin Awang Haji Bakar, Penjadual (EGNC) (C3-4EB5)
 14. Dayang Hajah Siti Hawa Binti Haji Najib, Penjadual (EGNC) (C3-4EB5)
 15. Awang Haji Hady Ahmady bin Haji Mohammad, Penyelia Sistem (EGNC), (C3-4EB5)
 16. Pg Hj Muhd Nuramsyar Bin Pg Hj Hashim, Penjadual (EGNC) (C3-4EB5)
 17. Dayang Siti Hawa binti Aboo Samah, Pengendali Sistem (EGNC),​
 18. Ak Mohammatus Sabirin Bin Pg Hj Adanan, Pegawai Teknik Kanan (C2EB3)