Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Dasar Pengangkutan

Peranan dan tanggungjawab:

 1. Mengendali Dasar dan Strategi sektor pengangkutan yang merangkumi pengangkutan darat, penerbangan awam, maritim dan pelabuhan-pelabuhan dalam negeri.
 2. Mewakili dan menyelaras keanggotaan dan penglibatan di pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti ASEAN, APEC dan lain-lain di peringkat menteri dan senior official
 3. Menyediakan kertas pendirian/ketetapan Negara Brunei Darussalam dalam semua isu yang dibincangkan dalam mesyuarat antarabangsa dan mempertahankan kepentingan negara dipermesyuaratan antarabangsa.
 4. Menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat dipermesyuaratan antarabangsa bersama agensi-agensi lain yang mempunyai kepentingan bersama.
 5. Bertanggungjawab dalam perundingan antarabangsa seperti Memorandum Persefahaman (MOU), hubungan dua hala dan berbilang hala (bilateral and multilateral) dan hal ehwal lawatan kerja yang berhubungkait dengan sektor pengangkutan.
 6. Mengurangkan "red tape" dan meningkatkan efisiensi dan produktiviti dalam sektor pengangkutan
 7. Memastikan sektor pengangkutan di Negara Brunei Darussalam adalah mematuhi dan memenuhi piawiaian antarabangsa seperti ICAO, WMO dan sebagainya.

Senarai Pegawai dan Kakitangan (Bahagian III keatas)

 1. Dayang Hajah Airah Binti Haji Abdullah, Pengarah (Superscale C)
 2. Dayang Norrafidah binti Haji Bujang, Kerani Sulit, (C1-2EB3)
 3. Awang Haji Rozaly bin Haji Saidon, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan (Kumpulan 2)
 4. Dayang Suhaila Binti Matzan, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan (B3)
 5. Dayang Najeebah binti Pehin Datu Indera Setia Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Sulaiman, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I (B3)
 6. Awang Hasbul Wafi bin Mohd Salleh, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan (B2EB3)
 7. Dayang Salmimanja Binti Haji Hassan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II (B2EB3)
 8. Awang Hazman bin Haji Mohamed, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II (B2EB3)​